Technologia odlewania 

Własne Biuro Technologiczne przygotowuje pełną dokumentację technologiczną dotyczącą wykonania oprzyrządowania modelowego, technologii formy i rdzenia oraz obróbki cieplnej.

Biuro Głównego Technologa wyposażone jest w stanowiska komputerowe do wspomagania projektowania technologii odlewniczej oparte na oprogramowaniu Solid Edge® firmy Unigraphics® oraz stanowisko komputerowe
do symulacji zalewania i krzepnięcia metalu w formie oparte o program Pro CAST szwajcarskiej firmy ESI.
 
Metody wykonywania odlewów

Odlewy wykonywane są wg dokumentacji zamawiającego jak również wg dostarczonego wzoru lub modelu. W procesie odlewania wykorzystywane jest oprzyrządowanie modelowe: drewniane, z tworzyw sztucznych i z metalu (np. aluminium). Formy odlewnicze wykonywane są ręcznie i maszynowo bądź na linii automatycznego formowania. W zależności od materiału i konstrukcji odlewu stosuje się masy wilgotne - bentonitowe i chemoutwardzalne.

Maksymalne wymiary odlewów

Formowanych ręcznie                                  3000 x 3800 x 1500 [mm]          
Formowanych maszynowo: 1000 x 500 x 250 [mm]
Minimalna grubość ścianek odlewów staliwnych          8 [mm]
Minimalna grubość ścianek odlewów żeliwnych 5 [mm]

Masa surowego odlewu

Min 5 kg, max 12000 kg

Obróbka cieplna

Oferowana jest w szerokim zakresie usługa obróbki cieplnej. W procesie produkcyjnym odlewów stosowane są rodzaje obróbki cieplnej zależne od gatunku materiału i wymagań Klienta. Obróbkę cieplną wykonuje się w sterowanych komputerowo piecach gazowych, komorowych z wysuwanym trzonem. Rodzaje obróbki cieplnej wykonywanych przez Spółkę:

a) wyżarzanie zmiękczające,
b) wyżarzanie zupełne,
c) wyżarzanie ujednoradniajace,
d) wyżarzanie normalizujące,
e) wyżarzanie ferrytyzujące,
f) wyżarzanie odprężające,
g) hartowanie,
h) odpuszczanie niskie,
i) odpuszczanie średnie,
j) odpuszczanie wysokie,
k) sorbityzacja,
l) przesycanie,

Masa wsadu do obróbki cieplnej wynosi od 5 do 30 Mg
Wielkość detalu podlegającego obróbce cieplnej ograniczona jest gabarytami pieców,
niezbędnych do przeprowadzenia operacji tejże obróbki.
Zawsze służymy profesjonalnym doradztwem i obsługą, nasza kadra Inżynieryjno -Techniczna
opracuje proces obróbki cieplnej wg indywidualnego wymagania Klienta.

Uprawnienia spawalnicze

Posiadamy uznanie (kwalifikowanie) technologii spawania (WPQR) dla gatunków:
WCB, L18HM(G17CrMo5.5), GX6CrNiMo18.10, GX5CrNi 13.4., GS18NiMoCr3-6, LCCQT

Badania te były prowadzone pod nadzorem inspektorów z towarzystw:
TUV Nord (Technischer Ubeerwachungs Verain),
TUV SUD
UDT (Urząd Dozoru Technicznego),
LRS (Lloyds Register),
PRS (Polski Rejestr Statków),
DNV (Det Norske Veritas),
GL (Germanischer Lloyd),
BV (Bureau Veritas),
ABS (American Bureau of Shipping)


Kwalifikowanie technologii spawania prowadzone było wg norm:

PN-EN 287-1, AD2000-Merkblatt HP-2/1, PN EN-ISO 11970.

Standard wykończenia

Odlewy dostarczane są, wg życzenia, w stanie surowym lub po obróbce mechanicznej.