Rodzaje staliwa i żeliwa 

HUTA MAŁAPANEW Sp. z o.o. produkuje odlewy w szerokim zakresie gatunków staliwa i żeliwa. Produkujemy ponad 200 gatunków staliwa i żeliwa wg Polskich Norm oraz szeregu norm zagranicznych (DIN, ASTM, GOST, NF, BS). Zróżnicowana pojemność pieców topialnych pozwala na produkcję odlewów o zróżnicowanej masie oraz różnych gatunków staliw i żeliw.

W zależności od wymagań klientów, możliwe jest wykonanie gatunku o zawężonym składzie chemicznym oraz z dodatkami innych pierwiastków stopowych, również o żądanych przez klienta właściwościach mechanicznych.

W celu poprawy jakości produkowanych gatunków staliw możliwe jest stosowanie procesów:
a) rafinacji argonem w kadzi.
b) topienia z wykorzystaniem tlenu (roztapianie i świeżenie kąpieli metalowej).

Staliwo w zależności od przeznaczenia produkowane jest w następujących grupach rodzajowych:

1 Staliwo węglowe
oferowane są wszystkie gatunki
2 Staliwa niskostopowe konstrukcyjne
oferowane są w większości i przeznaczone do ulepszania cieplnego, o szerokim wachlarzu zastosowań, składów chemicznych i właściwościach mechanicznych.
3 Staliwa odporne na ścieranie
oferowana jest szeroka gama gatunków o zróżnicowanym składzie chemicznym, właściwościach mechanicznych, przeznaczeniu i różnorodnych warunkach ścierania:
- niskostopowe
- Hadfield'a
- wysokostopowe
W zależności od składu chemicznego, obróbki cieplnej oraz przeznaczenia możliwe jest dostarczanie odlewów o twardości 200HB do ponad 60HRC.
4 Staliwa nisko i wysokostopowe narzędziowe oraz na walce
a) staliwa podeutektoidalne i eutektoidalne średniostopowe oraz na walce pielgrzymowe (wykuwające), osprzęt kuzienny formy szklarskie.
b) staliwa nadeutektoidalne wysokostopowe na osprzęt walcowniczy i wyposażenie mielące,
c) staliwa eutektoidalne i nadeutektoidalne średniostopowe na walce hutnicze do klatek walcowniczych wstępnych i końcowych.
5 Staliwa wysokostopowe żaroodporne i żarowytrzymałe
a) staliwa ferrytyczne i ferrytyczno - perlityczne wysokochromowe.
b) staliwa austenityczne chromowo - niklowe,
c) stopy o zawartości niklu do 37%
W zależności od składu chemicznego przeznaczone są do pracy w temperaturach do 1200°C, a w przypadku stopów wysokoniklowych do 1250°C.
6 Staliwa wysokostopowe odporne na korozję:
a) staliwa ferrytyczne wysokochromowe,
b) staliwa austenityczne chromowo-niklowe i chromowo-niklowo-molibdenowe.
c) austenityczno-martenzytyczne chromowo-niklowo-molibdenowe
Na żądanie klientów - zamawiających wykonywane są odlewy ze staliwa odpornego na korozję z dodatkami  tytanu i niobu.
7 Specjalizując się od lat w produkcji odlewów staliwnych odlewnia ma w ofercie produkcyjnej również odlewy z żeliwa:
Żeliwo szare
Żeliwo niskostopowe
Żeliwo średniostopowe
Żeliwo wysokostopowe
Żeliwo sferoidalne
Żeliwo sferoidalne niklowe