Aktualności 

HUTAMAŁAPANEW Spółka zo.o. приглашает Вас посетить наш стенд на выставке  FOCAST 2018 http://www.focast.pl/pl/, которая пройдет в г. Познань с 5 по 8 июня 2018 года.
Мы будем рады видеть Вас в числе наших гостей и надеемся, что посещение этого мероприятия окажется для Вас приятным и полезным.
Наши представители будут рады Вас встретиться с Вами на стенде 145 павильон 6.

Za nami kolejna X edycja Akademickich Targów Pracy, która odbyła się 21 marca na Politechnice Opolskiej. Nasza ekipa w składzie: Szef biura pracy Kornelia Brandt i Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi ds. obcokrajowców Oleg Agashkov została pozytywnie zaskoczona zainteresowaniem studentów i absolwentów Politechniki Opolskiej ofertami Huty Małapanew Sp. z o. o. Oferowaliśmy staże i praktyki zawodowe oraz oferty pracy. Ty też możesz zobaczyć nasze oferty pracy pod adresem http://malapanew.pl/oferta/kariera

 


Współpracujemy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną KSSE, Głównym Instytutem Górnictwa oraz Politechniką Śląską (Wydział Mechaniczno Technologiczny) - w projekcie dualnego szkolnictwa branży górniczo-hutniczej. 14.03.2018

- Technik odlewnik, hutnik, technik górnictwa podziemnego, czy odkrywkowego to zawody, w których wspólnie z partnerami przeprowadzimy pilotaż tworząc modelowe rozwiązania kształcenia praktycznego. To pierwsza tego typu precyzyjna odpowiedź na potrzeby i oczekiwania rynku pracy dla branż górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej – mówił prezes Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. dr Janusz Michałek podczas seminarium: „Dialog na rzecz kształcenia w zawodach branży górniczo-hutniczej”.
Partnerami projektu „Kształcenie dualne - dobry start w zawodach branży górniczo–hutniczej” realizowanego w ramach dofinansowania z działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki są: #KSSE, Główny Instytut Górnictwa oraz Katedra Odlewnictwa Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechnika Śląska.
- Stworzymy 7 modelowych programów nauki w ramach branży górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej dla zawodów technik: wiertnik, odlewnik, hutnik, górnictwa podziemnego, odkrywkowego czy otwartego, a także technik przeróbki kopalin stałych. #KSSE, wspólnie z partnerami wypracuje modelowe rozwiązania dedykowane indywidualnie dla każdej profesji, takie jak np. umowy pomiędzy szkołą a pracodawcą, programy zajęć praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców, rozwiązania dla opiekunów praktyk po stronie szkoły i firmy, ścieżki budowy kompetencji, etc. – zaznaczyła Elżbieta Modrzewska menedżer ds. projektów edukacyjnych i rozwoju kadr #KSSE
Kolejnym etapem będzie wdrożenie proponowanych rozwiązań i ich weryfikacja w trakcie pilotażu. Obejmie on po jednym z zawodów w obu monitorowanych branżach, pokaże skuteczność wypracowanych wspólnie z nauką i biznesem modeli.

   

Huta Małapanew uczestniczyła w walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia POLSKA ARMATURA PRZEMYSŁOWA, Sosnowiec, 23.01.2018

W dniu 23.01.2018 roku w siedzibie firmy AUMA Polska Sp. z o.o. w Sosnowcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia POLSKA ARMATURA PRZEMYSŁOWA. Głównym zadaniem Walnego Zebrania Członków SPAP było:

- zatwierdzenie programu działalności SPAP na 2018 rok,
- uchwalenie składek członkowskich SPAP na 2018 rok,
- uchwalenie budżetu SPAP na 2018 rok,
- omówienie głównych spraw członkowskich.