Tubingi 

Huta Małapanew jest producentem tubingów tj. obudów do szybów górniczych, tuneli czy metra. Odlewy wykonywane są w formie segmentów oraz poddawane są obróbce na gotowo, a następnie montowane tworząc pierścień tubingowy zwykle o średnicy w przedziale od 5 do 9 metrów. Huta Małapanew, jako jedna z nielicznych odlewni na świecie, produkuje odlewy tubingów zarówno z żeliwa jak i ze staliwa dywersyfikując tym samym swój zakres produkcji przez co jest w stanie spełniać wymagania najbardziej wymagających parametrów założonych dla danego projektu. 


Tubingi produkowane w Hucie Małapanew cechują się bardzo wysoką dokładnością i powtarzalnością wykonania umożliwiającą zamienny montaż tubingów w obrębie różnych pierścieni, dopuszczalnym poziomem naprężeń wewnętrznych oraz wysoką jakością i uzyskiwanymi parametrami materiału. Wszystkie tubingi poddawane są skrupulatnej kontroli na każdym etapie procesu produkcyjnego (możliwość wykonania badań rentgenowskich, ultradźwiękowych, magnetycznych itp.) oraz rygorystycznym warunkom odbioru końcowego.

Huta Małapanew dostarcza kompleksowo całe obudowy tubingowe ze wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do montażu w szybie takimi jak śruby, podkładki, zawory itp. Spółka czerpie swe doświadczenie z bliskiej współpracy z FUM CHOFUM S.A. odlewni będącej uznanym producentem obudów tubingowych dostarczanych na rynki całego świata.