Branża hutnicza 

Huta jest uznanym producentem walców hutniczych w Polsce i Europie. Walce są wykonywane z odpowiednio dobranych, w zależności od przeznaczenia, gatunków staliwa stopowego. Zakres twardości produkowanych walców wynosi od 230 HB do 360 HB. Maksymalna masa walców z nadlewem - 20 Mg.

Walce dostarczane są z obrobionymi na gotowo czopami łożyskowymi oraz częścią mocującą do napędu walcarki. Beczki obrabiane są z pozostawieniem naddatku na obróbkę wykańczającą. W walcach pielgrzymowych profil wykuwający pozostaje w stanie surowym.

ZAKRESY WYMIARÓW GABARYTOWYCH I WAG TYPOWYCH WALCÓW


GATUNKI STALIWA NA WALCE

 
Staliwo przeznaczone na walce wytapiane jest w elektrycznych piecach łukowych o wyłożeniu zasadowym. Odlewy walców wytwarzane są metodą odlewania kokilowego i odlewania w formach z mas chemoutwardzalnych, wykonywanych ręcznie.
Obróbka cieplna walców prowadzona jest w piecach komorowych sterowanych komputerowo.
Obróbka mechaniczna walców wykonywana jest na obrabiarkach sterowanych numerycznie, między innymi: niemieckich firm HOESCH i GEORG.

Cały proces technologiczny jest monitorowany, a poszczególne etapy produkcji objęte są kontrolą wizualną oraz badaniami nieniszczącymi.
 
Odlewnia wykonuje również walce z innych gatunków staliwa i żeliwa wg indywidualnych wymagań  Klientów w zakresie swoich możliwości produkcyjnych.

OSPRZĘT WALCOWNICZY
Osprzęt walcowniczy wykonywany jest według dokumentacji zamawiającego. Produkowany jest również stypizowany osprzęt walcowniczy dla profili zwartych walcowni bruzdowych według dokumentacji spółki.

Osprzęt stypizowany:

  • przepustnice ślizgowe i rolkowe profili zwartych,
  • przepustnice ślizgowe i rolkowe kształtowników,
  • wyprowadzenie ślizgowe i rolkowe profili zwartych,
  • walce skręcające,
  • wyprowadzenia ślizgowe kształtowników,
  • wyprowadzenia kształtowników IPE,
  • poziome rolki prowadzące,
  • belki i elementy mocujące.