Przetargi, ogłoszenia 

Sprzedaż nieruchomości /resources/images/layout/pdf.jpg


Ogłoszenia w sprawie dystrybucji energii elektrycznej:

/resources/images/layout/pdf.jpg  Uchwała nr 22/IV/2012

/resources/images/layout/pdf.jpg  Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji -15.04.2012r

/resources/images/layout/pdf.jpg  Zmiana taryfy dla energi elektrycznej -01.01.2013r

/resources/images/layout/pdf.jpg  Zmiana taryfy dla energi elektrycznej -02.01.2013r

/resources/images/layout/pdf.jpg  Zmiana taryfy dla energi elektrycznej -15.04.2013r

/resources/images/layout/pdf.jpg  Zmiana taryfy dla energi elektrycznej -01.01.2014r

/resources/images/layout/pdf.jpg  Cennik energii elektrycznej -26.01.2012r

/resources/images/layout/pdf.jpg Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji -kompleksowa

/resources/images/layout/pdf.jpg  Regulamin wykonywania umów kompleksowych


HUTA MAŁAPANEW Sp. z o.o.  działając jako Operator Systemu Dystrybucyjnego, zakończyła w dniu 5.10.2011 r. proces konsultacji projektów:

  • Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – część ogólna
  • Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – część szczegółowa
    Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniamisystemowymi”.

Projekty instrukcji wraz z raportami konsultacji są dostępne poniżej:

/resources/images/layout/pdf.jpg  Komunikat o zakończeniu konsultacji 

Raporty Huty Małapanew Sp. z o.o. z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej IRiESD

  • w części ogólnej /resources/images/layout/pdf.jpg

Raporty Huty Małapanew Sp. z o.o. z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej IRiESD

  • w części szczegółowej związanej z bilansowaniem systemu
    i zarządzaniem ograniczeniami systemowymi

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

  • część ogólna

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

  • część szczegółowa