Grupa Kapitałowa 

HUTA MAŁAPANEW Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy GWARANT Grupa Kapitałowa S.A.

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY
Grupa kapitałowa GWARANT Grupa Kapitałowa S.A. jest w Polsce znaczącym producentem:

  • konstrukcji stalowych,
  • odlewów,
  • odkuwek,
  • instalacji przemysłowych i armatury,
  • części dla motoryzacji.

Produkcja konstrukcji stalowych to projektowanie i budowa kompletnych obiektów technologicznych takich jak: linie malarskie, linie galwanizerskie, urządzenia do demineralizacji i uzdatniania wody oraz produkcja elementów maszyn budowlanych, sejfów, szaf pancernych. Główni producenci Grupy w tym sektorze to: ZUGIL oraz Małapanew Maszyny i Konstrukcje.


Produkcja odlewnicza to wytwarzanie odlewów z różnych gatunków staliw i żeliw oraz wykonywanie odlewów o dużej dokładności dla branż wytwarzających precyzyjne produkty. Odlewy są dostępne bez obróbki mechanicznej lub obrobione mechanicznie: wstępnie lub na gotowo. Główni producenci Grupy w tym segmencie: Huta Małapanew, Odlewnia Żeliwa, Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM oraz Andoria-Mot.

Produkcja instalacji przemysłowych i armatury obejmuje produkcję instalacji przemysłowych dla sektora okrętowego, paliwowego, budownictwa i przemysłu przetwórczego oraz produkcję armatury przemysłowej stosowanej w ciepłownictwie, ogrzewnictwie. Wytwórcami w ramach Grupy są: Huta Małapanew, Kuźnia Jawor i Odlewnia Żeliwa.

Produkcja w segmencie motoryzacji obejmuje wytwarzanie części do samochodów osobowych, ciężarowych i maszyn budowlanych, produkcję silników wysokoprężnych i zespołów prądotwórczych oraz produkcję urządzeń malarskich i galwanizerskich. Wytwórcami w ramach Grupy są: Kuźnia Jawor, Andoria-Mot oraz ZUGIL.

Atutem GWARANT Grupy Kapitałowej S.A. jest dywersyfikacja branżowa i produktowa. Spółki Grupy współdziałają w obszarach biznesowych i strategicznych, wykorzystując pozytywne aspekty synergii przy zaopatrzeniu, sprzedaży oraz koordynacji zakupu surowców i realizacji kontraktów.

SPÓŁKI GRUPY
Z punktu widzenia prowadzonej działalności operacyjnej istotnymi podmiotami zależnymi grupy kapitałowej Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. są następujące spółki:
Odlewnia Żeliwa S.A. w Zawierciu
Kuźnia Jawor S.A. w Jaworze
ANDORIA-MOT sp. z o.o. w Andrychowie
Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGIL S.A. w Wieluniu
HUTA MAŁAPANEW Sp. z o.o. w Ozimku
MAŁAPANEW Maszyny i Konstrukcje Sp. z o.o. w Ozimku
Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM S.A. w Chocianowie

HISTORIA GRUPY
W roku 1995 powstała spółka GWARANT Sp. z o.o., która rozpoczęła działalność na terenie Górnego Śląska, na rynkach górniczym i hutniczym. W kolejnych latach następował rozwój Grupy Kapitałowej poprzez zakup kolejnych zakładów na terenie Polski Południowej a tym samym dywersyfikację profilu działalności:
kwiecień 1995 - powołanie GWARANT Sp. z o.o.
luty 2000 - nabycie od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych większościowego pakietu akcji Rybnickiej Fabryki Maszyn RYFAMA S.A. z siedzibą w Rybniku
styczeń 2003 - nabycie od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych większościowego pakietu akcji Odlewni Żeliwa S.A. z siedzibą w Zawierciu
styczeń 2003 - nabycie przez Rybnicką Fabrykę Maszyn RYFAMA S.A. od Narodowych Funduszy Inwes tycyjnych większościowego pakietu akcji Kuźni Jawor S.A. z siedzibą w Jaworze
listopad 2003 - nabycie przez Odlewnię Żeliwa S.A. pakietu mniejszościowego akcji Zakładów Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych Spółka Akcyjna ZUGiL S.A. z siedzibą w Wieluniu
wrzesień 2004 - nabycie od Syndyka Masy Upadłości Huty MAŁAPANEW S.A. przedsiębiorstwa Huty MAŁAPANEW S.A. w upadłości, w skład którego wchodziły m.in. 100-procentowe pakiety udziałów w następujących spółkach: MAŁAPANEW Zakłady Odlewnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku, MAŁAPANEW Armatura Sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku, MAŁAPANEW Maszyny i Konstrukcje Sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku. MAŁAPANEW Modelarnia Sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku
październik 2005 - nabycie od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych pakietu większościowego akcji Fabryki Urządzeń Mechanicznych CHOFUM S.A. z siedzibą w Chocianowie
2006 - nabycie pakietu akcji spółki Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych Spółka Akcyjna ZUGiL S.A. z siedzibą w Wieluniu
2006 - utworzenie własnego przedstawicielstwa handlowego w Chińskiej Republice Ludowej
grudzień 2006 - zmiana nazwy na GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA Sp. z o.o.
sierpień 2007 - przekształcenie w spółkę akcyjną
2007 - nabycie pakietu akcji chińskiej spółki “FKI (Zhangjiakou) Mining Equipment Co. Ltd.” (obecnie: Gwarant (Zhangjiakou) Industrial Technology Co., Ltd)
2008 - nabycie większościowych udziałów w firmie Andoria-Mot Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie
grudzień 2011 przejęcie spółki Małapanew Armatura Sp. z o.o. przez Hutę Małapanew Sp. z o.o.
Więcej na www.gwarantgk.pl