Kontakt 

HUTA MAŁAPANEW Sp. z o.o.  
46-040 Ozimek, ul. Kolejowa 1
www.malapanew.com.pl
e-mail: hmpanew@malapanew.com.pl


NIP: 991-02-17-818     REGON: 532181892     KRS: 0000000733
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego:  104.200.000,00 zł

Centrala: tel.+48 (77) 401-85-00

Sekretariat Zarządu: tel. +48 (77) 401-85-10 , fax +48 (77) 401-85-15
e-mail: sekretariat@malapanew.com.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. +48 77 401 8548
e_mail: iod@malapanew.pl

Biuro Handlu: tel. +48 (77) 401-87-02, fax +48 (77) 401-87-12
e-mail:hmhandel@malapanew.com.pl
(w godzinach od 6:30 do 14:30)

Dyrektor ds. Handlu:

Bożena Nowak; tel. +48 (77) 401-87-02, kom. +48 512 422 765
e-mail:bnowak@malapanew.com.pl

Specjaliści ds. eksportu:

Joachim Smyk – język niemiecki tel. +48 (77) 401-87-11, kom. +48 512 422 702
e-mail:jsmyk@malapanew.com.pl
(wszystkie branże + branża okrętownicza kraj i eksport)

Viktoriya Agashkova – język rosyjski tel. kom.+48 531 951 640
e-mail: vagashkova@malapanew.com.pl
(wszystkie branże)

Specjaliści ds. Handlu

Józef Janczyk; tel. +48 (77) 401-85-13, kom. +48 512 422 597
e-mail:jjanczyk@malapanew.com.pl
(branża hutnicza, branża górnicza, branża energetyczna)

Jacek Gumiński; tel. +48 (77) 401-96-09, kom. +48 512 422 739
e-mail:jguminski@malapanew.com.pl
(koła jezdne, armatura przemysłowa, branża maszynowa)

Alina Zielińska; tel. +48 (77) 401-87-32, kom. +48 513 136 305
e-mail:azielinska@malapanew.com.pl
(branża kolejowa, branża górnicza,)

Marta Polarz; tel. +48 (77) 401-87-07, kom. +48 512 422 703
e-mail:mpolarz@malapanew.com.pl
(branża energetyczna, branża maszynowa, branża cementowo-wapiennicza)