Kontrola Jakości 

W celu zapewnienia wysokiej jakości wyrobu, proces produkcyjny HUTY MAŁAPANEW Sp. z o.o. w każdej jego fazie podlega ścisłej kontroli obejmującej: 

  • badanie i kontrolę materiałów istotnych dla jakości
  • monitorowanie i kontrolę przebiegu procesu technologicznego
  • badania i kontrolę produktów procesowych i wyrobów gotowych

Czynności kontrolne mają na celu określenie zgodności wykonania z ustalonymi wymaganiami, a prowadzone są przez Biura Badań i Kontroli Jakości Huty MAŁAPANEW w oparciu o wyniki badań i pomiarów.

Kontrole realizowane są jako kontrole inspekcyjne, międzyoperacyjne i kontrole ostateczne. Jakość wyrobów potwierdzana jest wystawieniem odpowiedniego dokumentu z kontroli wg normy PN - EN 10204:2006 (Deklaracja zgodności z zamówieniem 2.1, Świadectwo odbioru 3.1. i inne zgodnie z oczekiwaniami klienta).

Na życzenie klienta odbiór ostateczny wyrobu może odbyć się w jego obecności lub w obecności wskazanych przez klienta Towarzystw Klasyfikacyjnych. Odbiór taki jest dokumentowany potwierdzeniem jakości wg normy PN-EN 10204:2006 (Świadectwo odbioru 3.2).

HUTA MAŁAPANEW Sp. z o.o. produkuje odlewy z odbiorami Towarzystw Klasyfikacyjnych:

GL Germanischer Lloyd
TÜV Technische Überwachungs Verein
UDT Urząd Dozoru Technicznego
RMRS            Rosyjski Morski Rejestr Statków
PRS Polski Rejestr Statków
ABS American Bureau of Shipping
DNV Det Norske Veritas
BV Bureau Veritas
LRS Lloyd's Register of Shipping
PKP Polskie Koleje Państwowe
DB Deutsche Bahn

HUTA MAŁAPANEW Sp. z o.o. posiada także świadectwo potwierdzające zgodność wytwarzania odlewów do urządzeń ciśnieniowych z wymaganiami Dyrektywy  97/23/EC Parlamentu Europejskiego (tzw. "dyrektywa ciśnieniowa") wydanej przez Lloyd's Register Quality Assurance GMBH oraz przez TÜV Nord System GmbH & Co. KG.