Certyfikaty 

Certyfikaty i świadectwa dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania

1.   Certyfikat ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 (PL) (D) (GB)

Zakres certyfikacji:
Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 w zakresie: "Projektowanie wyrobów, procesów technologicznych, produkcja odlewów staliwnych i żeliwnych, w tym walców hutniczych, armatury przemysłowej i oprzyrządowania modelowego oraz usługi obróbki mechanicznej”.  (PL)
/resources/images/layout/pdf.jpg
                                   

Conformity certificate of management system with the requirements of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 in the scope of: conception and design of products, technical processes, production of steel and iron castings including mill rolls, industrial fittings and model instrumentation and services of machinin.  (D)

                                  


Conformity certificate of management system with the requirements of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 in the scope of: conception and design of products, technical processes, production of steel and iron castings including mill rolls, industrial fittings and model instrumentation and services of machinin.  (GB)

                                  

                            
 

Uznania dla zakładu lub wyrobu

1.   Bureau Veritas
Approval Certificate for Materials - steel castings.

           

2.   Bureau Veritas
Recognition for BV Mode II Survey Scheme.

             

3.   Deutsche Bahn
Herstellerbezogene Produktqalifikation.

                                  

4.  Det Norske Veritas Germanischer Lloyd
Approval of Manufacturer Certificate - steel castings.

                                   

5.  Det Norske Veritas
Approval of Manufacturer Certificate - iron castings.

                                    /resources/obrazy/certyfikaty2/miniatury/u5_dnv_iron_2010m.jpg              

6.  Lloyds Register
Approval of Material Manufacturers.

                                   

7.  Polski Rejestr Statków -odlewy
Świadectwo uznania do produkcji odlewów ze staliwa węglowego i stopowego oraz z źeliwa szarego  i sferoidalnego.

         

8.  Rosyjski Morski Rejestr Statków
Certficate of Firm Conformity.
Manufacturing steel and iron castings.

           

9.  TUV Nord
Certyfikat AD 2000-Merkblatt W0/TRD 100  (PL)

           
Zertifikat AD 2000-Merkblatt W0 /TRD 100  (D)

           
Certificate AD 2000-Merkblatt W0/TRD 100 (GB)
/resources/images/layout/pdf.jpg
          

10.  Lloyd'r Register Deutschland
Świadectwo na zgodność z wymaganiami Dyrektywy 97/23/EC dotyczącej urządzeń ciśnieniowych anks I, 4.3 i AD 2000 Merkblatt W0".

             
11.  ABS
Approval of Manufacturer Certificate - steel castings.

                                 

12.  Bureau Veritas
Certyfikat zgodności systemu zapewnienia jakości produkcji armatury wg dyrektywy ciśnieniowej

   

13.  Państwowy Zaklad Higieny
Atest higieniczny wydany przez PZH dla armatury przemysłowej

                                 
                                 

14 .TÜV NORD Systems GmbH
Uznanie dla spawania produkcyjnego elementów odlewanych do pojazdów szynowych wg normy EN 15085-2 (poziom CL1)
/resources/images/layout/pdf.jpg (GB)

             

/resources/images/layout/pdf.jpg (D)

             

 

15.   KOMAG - Certyfikat uprawniający do oznaczania odlewu drabinki znakie bezpieczeństwa

 

Uznania dla Laboratorium Zakładowego

                                                            

1.  Polski Rejestr Statków
Świadectwo uznania II stopnia nr TT/84/710405/15 do wykonywania analizy chemicznej stali
/resources/images/layout/pdf.jpg
               

2.  Polski Rejestr Statków
Świadectwo uznania II stopnia nr TT/439/710405/15 do wykonywania badań penetracyjnych, badań magnetycznych, badań radiograficznych  i badań ultradźwiękowych.
/resources/images/layout/pdf.jpg
                

3.  Polski Rejestr Statków
Świadectwo uznania II stopnia nr TT/27/710405/15 do wykonywania próby rozciągania metali i złączy spawanych, próby zginania metali i złączy spawanych, próby udarności, pomiaru twardości i badań metalograficznych.

              

4.  Bureau Veritas
Certyfikat nr SMS.LAB.320/60404/C.0 potwierdzający kompetencje Laboratorium Zakładowego do wykonywania badań nieniszczących, badań właściwości mechanicznych i analiz chemicznych.

                
               

5. Świadectwo uznania UDT dla labolatorium