Aktualności 

HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o. serdecznie zaprasza do odwiedzenia naszego stoiska na targach FOCAST 2018 http://www.focast.pl/pl/ , które odbędą się w Poznaniu w dniach 5-8 czerwca 2018 r.
Z radością spotkamy się z naszymi gośćmi i mamy nadzieję, że wizyta ta pozwoli nam w przyszłości na budowanie długofalowych relacji opartych na wzajemnych korzyściach.

Naszych przedstawicieli będzie można znaleźć przy stoisku 145
pawilon 6.

Jak co roku w dniu Święta Konstytucji 3 Maja Ozimscy hutnicy i emeryci Huty Małapanew Sp. z o.o. modlili się za wstawiennictwem swojego patrona świętego Floriana o pomyślność dla siebie i swoich rodzin z okazji Dnia Hutnika. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym. Następnie uczestnicy w asyście pocztów sztandarowych: hutników, strażaków i organizacji kombatanckich przemaszerowali pod Pomnik Martyrologii obok Domu Kultury, gdzie delegacje władz gminy i powiatu opolskiego, młodzieży szkolnej oraz Huty Małapanew złożyły wiązanki kwiatów.

  


Przedstawiciele Naszej Spółki na Targach WIRE/TUBE w Düsseldorfie.
W dniach 16 – 20 kwietnia 2018, odbyły się wiodące w swoich branżach targiwire – Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Kabli i Drutu oraz Tube – Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Rur w Düsseldorfie. Co dwa lata Düsseldorf staje się miejscem spotkań kluczowych graczy w tych branżach. Nie mogło więc zabraknąć tam również przedstawicieli naszej Spółki. W targach Hutę Małapanew Sp. z o.o. reprezentowali: Prezes Wojciech Krajewski, Wiceprezes Jarosław Gronowski, oraz Specjalista ds. Handlu Joachim Smyk. Cała branża przeżywa obecnie  boom i to nie tylko w Europie. Na targach mieliśmy okazję zapoznać się z ofertą i nowościami z zakresu surowców, rur, akcesoriów, maszyn do produkcji rur, rynku wtórnego maszyn, narzędzi w inżynierii procesowej, materiałów pomocniczych, techniki sterowania oraz technik badawczych.  Udało nam się również przeprowadzić wiele rozmów z naszymi partnerami handlowymi, oraz nawiązać nowe kontakty z potencjalnymi klientami.
Pracownicy naszej firmy, w tym kierownik rynku eksportowego Victoriya Agashkova i menedżer produkcji Jacek Gumiński, odwiedzili międzynarodowe specjalistyczne targi sprzętu i technologii kompleksu naftowo-gazowego NEFTEGAZ 2018, który odbyły się w dniach 16-19 kwietnia 2018 roku w Moskwie, na terenach targowych «Expocentr».
Targi – to synergia uczestników, partnerów i całej branży, to właśnie tutaj znajdziesz wszystkie branżowe nowości, spotykają się producenci i konsumenci, brzmią trendy raporty, odbywają się ważne spotkania służbowe.
W wyniku targów zostały znalezione nowe kontakty, które prawdopodobnie  mogą rozwijać się w nowe kontrakty. Prowadzone były również rozmowy z naszymi partnerami i skonsultowane bieżące pytania dotyczące przyszłych dostaw.
O targach https://youtu.be/DXzW5kJ3dB4


Nasza ekipa wzięła udział w kolejnej IX Giełdzie Pracy Uniwersytetu Opolskiego

Targi pracy to zyskująca coraz większą popularność forma spotkania pracodawcy z potencjalnym kandydatem do pracy. Wczoraj 18.04.2018 r. nasza ekipa w składzie: Szef biura pracy Kornelia Brandt i Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi ds. obcokrajowców Oleg Agashkov wzięła udział w kolejnej IX Giełdzie Pracy Uniwersytetu Opolskiego. Nasze oferty pracy znajduja się na stronie http://malapanew.pl/oferta/kariera

Za nami kolejna X edycja Akademickich Targów Pracy, która odbyła się 21 marca na Politechnice Opolskiej. Nasza ekipa w składzie: Szef biura pracy Kornelia Brandt i Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi ds. obcokrajowców Oleg Agashkov została pozytywnie zaskoczona zainteresowaniem studentów i absolwentów Politechniki Opolskiej ofertami Huty Małapanew Sp. z o. o. Oferowaliśmy staże i praktyki zawodowe oraz oferty pracy. Ty też możesz zobaczyć nasze oferty pracy pod adresem http://malapanew.pl/oferta/kariera

 


Współpracujemy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną KSSE, Głównym Instytutem Górnictwa oraz Politechniką Śląską (Wydział Mechaniczno Technologiczny) - w projekcie dualnego szkolnictwa branży górniczo-hutniczej. 14.03.2018

- Technik odlewnik, hutnik, technik górnictwa podziemnego, czy odkrywkowego to zawody, w których wspólnie z partnerami przeprowadzimy pilotaż tworząc modelowe rozwiązania kształcenia praktycznego. To pierwsza tego typu precyzyjna odpowiedź na potrzeby i oczekiwania rynku pracy dla branż górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej – mówił prezes Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. dr Janusz Michałek podczas seminarium: „Dialog na rzecz kształcenia w zawodach branży górniczo-hutniczej”.
Partnerami projektu „Kształcenie dualne - dobry start w zawodach branży górniczo–hutniczej” realizowanego w ramach dofinansowania z działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki są: #KSSE, Główny Instytut Górnictwa oraz Katedra Odlewnictwa Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechnika Śląska.
- Stworzymy 7 modelowych programów nauki w ramach branży górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej dla zawodów technik: wiertnik, odlewnik, hutnik, górnictwa podziemnego, odkrywkowego czy otwartego, a także technik przeróbki kopalin stałych. #KSSE, wspólnie z partnerami wypracuje modelowe rozwiązania dedykowane indywidualnie dla każdej profesji, takie jak np. umowy pomiędzy szkołą a pracodawcą, programy zajęć praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców, rozwiązania dla opiekunów praktyk po stronie szkoły i firmy, ścieżki budowy kompetencji, etc. – zaznaczyła Elżbieta Modrzewska menedżer ds. projektów edukacyjnych i rozwoju kadr #KSSE
Kolejnym etapem będzie wdrożenie proponowanych rozwiązań i ich weryfikacja w trakcie pilotażu. Obejmie on po jednym z zawodów w obu monitorowanych branżach, pokaże skuteczność wypracowanych wspólnie z nauką i biznesem modeli.

   

Huta Małapanew uczestniczyła w walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia POLSKA ARMATURA PRZEMYSŁOWA, Sosnowiec, 23.01.2018

W dniu 23.01.2018 roku w siedzibie firmy AUMA Polska Sp. z o.o. w Sosnowcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia POLSKA ARMATURA PRZEMYSŁOWA. Głównym zadaniem Walnego Zebrania Członków SPAP było:

- zatwierdzenie programu działalności SPAP na 2018 rok,
- uchwalenie składek członkowskich SPAP na 2018 rok,
- uchwalenie budżetu SPAP na 2018 rok,
- omówienie głównych spraw członkowskich.